IMG_KONE_LOGO_SUPPORT_HEADER.
回到顶部

YHTIOKOKOUS 2017

kone oyj:n varsinainenyhtiökokouspidettiin tiistaina 28. Helmikuuta 2017。

 • KONE Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 28。helmikuuta 2017 kello 11.00 alkaen芬兰-talon päärakennuksen芬兰-salissa (sisäänkäynnit M4 ja K4) osoitteessa Mannerheimintie 13,赫尔辛基。Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa kello 10.00。

  A.YhtiökokouksessaKäsiteltävätasiat

  YhtiökokouksessaKäsitelläänSeuraavatAsiat:

  1. Kokouksen Avaaminen.

  2. kokouksenjärjestäytyminen

  3.Pöytäkirjantarkastajanääntenlaskunvalvojien valitseminen

  4. Kokouksen Laillisuuden Toteaminen

  5.LäsnäOlevienToteaminenJaääniluettonvahvistaminen

  6. Vuoden 2016Tilinpäätöksen,Toimintakertomuksen Ja TilintarkastuskertomuksenEsittäminen

  Toimitusjohtajan Katsaus。

  7.Tilinpäätöksenvahvistaminen

  8. Taseen Osoittaman VoitonKäyttäminenJAOsesonmaksustaPäättäminen

  Hallitus Ehdottaa,EettäTilikaudelta2016 Maksetaan Osinkoa 1,5475 Euroa A-Sarjan Osakkeelta JA 1,55 Euroa B-Sarjan Osakkeelta。OssonjaonTäsmäytyspäiväon 2. Maaliskuuta 2017 JA Osinko Maksetaan 9. Maaliskuuta 2017。

  9.Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

  10. HallituksenJäsentenPalkkioistaPäättäminen

  Hallituksen Nimitys- JA PAkkitsemisvaliokunta Ehdottaa,EttäHarlituksenJäsenilleMaksetvatVuosipalkkiot Olisivat Seuraavat:Puheenjohtaja 54 000 Euroa,Varapuheenjohtaja 44 000 Euroa JaJäsenet37 000 Euroa。VuosipAkkkiosta 40 verenttia ehdotetaan suoritettavaksi kone oyj:n b-sarjan Osakkeina Ja Loput Rahana。LisäksiValiokuntaehdottaa,EttähellituksenJäsenelleMaksetaan500 Euroon Kokouskohtainen Palkkio Hallituksen Ja Valiokuntien Kokouksista Kuinkenkin Siten,EttäMuuallaKuinSuomessa AsuvilleValiokuntienJäsenilleem。Kokouspalkkio Valiokuntien Kokouksista在2 000欧元。Mahdolliset Matkakulut Ehdotetaan korvattavaksiYhtiönMatkustusSäännönMukaisesti。

  11. HallituksenJäsentenLukumäärärästäpäättäminen

  Hallituksen Nimitys- JA PAkkitsemisvaliokunta Ehdottaa,EttäHallitukseen兰尼塔恩卡德克兰(8)VarsinaistaJäsentä。

  12. HallituksenJäsentenvalitseminen

  Hallituksen Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa,ettähellitukseenvalitaanuudelleen matti Alahuhta,安妮布鲁尼拉,安特利赫伦拉,伊里里斯赫林,朱莉·赫林,ravi康德,juhani kaskema ja sirpapietikäinen。

  13.Tilintarkastajien palkkiosta paattaminen

  Hallituksen Tarkastusvaliokunta ehdottaa,ettätilintarkastajienpalkkiot maksetaan Laskun Mukaan。

  14. TilintarkastajienLukumäärästäpäättäminen

  Hallituksen Tarkastusvaliokunta Ehdottaa,Ettäyhtiölle百丽娜卡西蒂莱纳斯塔省贾瓦纳。

  15. Tilintarkastajien Valitseminen

  Hallituksen Tarkastusvaliokunta ehdottaa,ethtiöntilintarkastajiksivalitaantilintarkastusyhteisösmentwaterhousecoopersOy Ja Kht Niina Vilske。

  16. HallituksenValtuuttaminenPäättämäänMoienOsakkeiden Hankkimisesta

  Hallitus ehdottaa,ETTAyhtiökokousvaltuuttaa hallituksenpäättämäänenintään52 440 000阿曼osakkeen hankkimisestayhtiönvapaalla omallapääomallasiten,ETTA A-sarjan osakkeita voidaan hankkiaenintään7 620 000 kappaletta JA B-sarjan osakkeitaenintään44 820 000 kappaletta。Hankittavista Osakkeista Maksettava VastikeMääräytyySekäa-erettäB-Sarjan OsakkeenOsaltaHankintapäivänänasdaq赫尔辛基Oy:Ssäb-Sarjan OsakkeelleMääräytyvänKaupankäyntikurssinPerusteella。

  A-Sarjan Osakkeet Hankitaan A-Sarjan OsakkeeNomistajien Omistusten Suhteessa Hintaan,萨马·宾·哈克丁·赫尔辛基·奥纳克赫尔辛基·奥伊:SsäYhtiönB-Sarjan Osakkeesta Maksettu Keskihinta。Omistajan,Joka Tarjoaa A-Sarjan OsakkeitaanYhtiönHankittavaksi,Tulee IlmoittaaSiitäkirjallisestiYhtiönHallitukselle。Osakkeenomistajien omistusten Suhteessa TapahtuvastaHankinnasta Voidaan Poiketa,MikäliKaikkiA-Sarjan OsakkeenomistajatAntavatTähänSuostumuksensa。B-Sarjan Osakkeet Hankitaan Nasdaq赫尔辛基·奥伊:Njärjestämässäjulkisessakaupankäynnissätässäkaupankäynnissämuodostuneeshhankintuneeshkäpäänarvoon。

  Hallitus Ehdottaa,EttäValtuutus在Voimassa Yhden Vuoden AjanYhtiökokouksenPäätöksestäLukien。

  17.KokouksenPäättäminen

  B.Yhtiökokousasiakijat

  Edellämainitutyhtiökokouksenasialistalla olevat hallituksen JA仙valiokuntienpäätösehdotukset,TAMA kokouskutsu SEKAyhtiöntilinpäätös,toimintakertomus JA tilintarkastuskertomus ovat osakkeenomistajiennähtävilläKONE Oyj公司:N internetsivuilla osoitteessa www.gentedetele.com/fi/sijoittajat/yhtiokokoukset。Hallituksen Ja SenValiokuntienPäätösehdotuksetJATilinpäätösasiakirjatovatmyösnähtävilläyhtiökokouksessa,JaNiistäSekätäskäTästäKokouskutsustaLähetetäänbäljennökset大阪·塞卡塞特·奥卡特·奥卡特大阪Osakkeenomistajille。YhtiökokouksenPöytäkirja在NähtävilläEdelläHainituillaIntersetsivuillaViimeistäänn14.Maaliskuuta2017。

  C. Ohjeita Kokoukseen Osallistujille

  1. Osallistumisoikeus Ja Ilmoittautumen

  Oikeus osallistua yhtiökokoukseen在osakkeenomistajalla, joka在yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 16。helmikuuta 2017 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osaka luetteloon。Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvoo - osuustilileen, rekisteröity yhtiön osakasluetteloon。

  Osakkeenomistajan,Joka Haluaa OsallistuaYhtiökokoukseen,Tulee IlmoittautuaYhtiölleViimeistään23.Helmikuuta 2017凯洛15.00。Yhtiökokoukseenvoi ilmoittautua:
  - Koneen Intersetsivujen Kautta www.gentedetele.com/fi/sijoittajat/yhtiokokoukset,
  - Kirejeitse Osoitteeseen Kone Oyj,Osakerekisteri,PL 7,02151埃斯波,
  - Telefaksilla Numeroon 020 475 4523,Tai
  - Puhelimitse Numeroon 020 770 6873。

  ilmoittautumisenyhteydessätuleeilmoittaa oilmoittajan nimi,henkilö-/ y-tunnus,奥斯托特,奥斯泰,普赫利诺姆罗·塞克斯·德安·塞维斯·泰安尼姆·亚西姆尼姆贾·亚洲山恒坤料。HenkilötietojaKäytetäänVainYhtiökokouksenJa Siihen Liittyvien TarpeellistenRekisteröintienKäsittelynyhteydessä。

  2.AsiamiehenKäytäminenJAVALTAKIRJAT

  Osakkeenomistaja Saa OsallistuaYhtiökokoukseenJAKäyttääSielläoikeuksiaananiamiehenvälityksellä。Osakkeenomistajan asiaiahen inesitettäväpäivättyvaltakirja,大Hänen在Muuten Luotettavalla Tavalla Osoitettava Olevansa Oikeuttutu
  edustamaan osakkeenomistajaa。Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajai arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa。Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen KONE Oyj, Osakerekisteri, PL 7, 02151 ESPOO ennen ilmoittautumisajan päättymistä。

  3.HallintarekisteröidynOsakkeen Omistaja

  Hallintarekisteröityjenosakkeiden omistajalla上oikeus osallistuayhtiökokoukseenniiden osakkeiden nojalla,joiden perusteellahänelläolisi oikeus厄拉merkittynä欧洲结算系统芬兰Oy公司:Npitämäänosakasluetteloonyhtiökokouksentäsmäytyspäivänä16. helmikuuta 2017 Osallistuminenedellyttäälisäksi,上奈登osakkeiden nojallatilapäisestimerkitty欧清芬兰Oy公司ETTA osakkeenomistaja:NpitämäänOsakasluetteloonviimeistään23.Helmikuuta 2017 Kello 10.00。Hallintarekisteriin Merkittyjen Osakkeiden OsaltaTämäKatsotaanilmoittautumiseksiYhtiökokoukseen。

  HallintarekisteröidynOiskkeen Omistajaa KehoteTaanPyytämännHyvissäajoinhoinhoitajaltaanTarvittavat OhjeetKoskienRekisteröitymistäTilapäiseenOsakasluettoon,Valtakirjojen Antamista Ja IlmoittautumistaYhtiökokoukseen。omaisuudenhoitajantilinhoitajayhteisöntuleeilmoittaahallintarekisterödyn大阪奥克特省奥布兰省奥布斯塔斯塔斯图斯

  4. Muut Ohjeet / Tiedot

  YhtiökokouksessaLäsnäLevallaOsakkeeNomistajalla在YhtiökokouksessaOsakeyhtiölain5 Luvun 25§:n Mukainen KyselyoikeusKokouksessaKäsiteltävistäioista。

  Kone Oyj:Lläon KokouskutsunPäivänä26.Tampikuuta2017Yhteensä526168 882 Osaketta Jakautuen 76 208 712 A-Sarjan Osakkeeen Ja 449 960 170 B-Sarjan Osakkeeen。YhtiöjärjestyksenMukaan A-Sarjan Osakkeet Tuottavat YhdenÄnnenJAjokainenTäysiKymmenenB-Sarjan OsakettaYhdenäänenKuitenkinSiten,EttäKullakinOsakkeenomistajalla onVähintäänYKYSISİIÄÄNI。

  KokousoSallistujat ovat tervetulleitaKokouksenJälkeenPidettävännKahvitilaisuuteen。

  Helsingissä26.Tampikuuta2017

  kone oyj.

  Hallitus.

 • YhtiökokouksessaKäsitelläänSeuraavatAsiat:

  1. Kokouksen Avaaminen.

  2. kokouksenjärjestäytyminen

  3.Pöytäkirjantarkastajanääntenlaskunvalvojien valitseminen

  4. Kokouksen Laillisuuden Toteaminen

  5.LäsnäOlevienToteaminenJaääniluettonvahvistaminen

  6. Vuoden 2016Tilinpäätöksen,Toimintakertomuksen Ja TilintarkastuskertomuksenEsittäminen

  Toimitusjohtajan Katsaus。

  7.Tilinpäätöksenvahvistaminen

  8. Taseen Osoittaman VoitonKäyttäminenJAOsesonmaksustaPäättäminen

  Hallitus Ehdottaa,EettäTilikaudelta2016 Maksetaan Osinkoa 1,5475 Euroa A-Sarjan Osakkeelta JA 1,55 Euroa B-Sarjan Osakkeelta。OssonjaonTäsmäytyspäiväon 2. Maaliskuuta 2017 JA Osinko Maksetaan 9. Maaliskuuta 2017。

  9.Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

  10. HallituksenJäsentenPalkkioistaPäättäminen

  Hallituksen Nimitys- JA PAkkitsemisvaliokunta Ehdottaa,EttäHarlituksenJäsenilleMaksetvatVuosipalkkiot Olisivat Seuraavat:Puheenjohtaja 54 000 Euroa,Varapuheenjohtaja 44 000 Euroa JaJäsenet37 000 Euroa。VuosipAkkkiosta 40 verenttia ehdotetaan suoritettavaksi kone oyj:n b-sarjan Osakkeina Ja Loput Rahana。LisäksiValiokuntaehdottaa,EttähellituksenJäsenelleMaksetaan500 Euroon Kokouskohtainen Palkkio Hallituksen Ja Valiokuntien Kokouksista Kuinkenkin Siten,EttäMuuallaKuinSuomessa AsuvilleValiokuntienJäsenilleem。Kokouspalkkio Valiokuntien Kokouksista在2 000欧元。Mahdolliset Matkakulut Ehdotetaan korvattavaksiYhtiönMatkustusSäännönMukaisesti。

  11. HallituksenJäsentenLukumäärärästäpäättäminen

  Hallituksen Nimitys- JA PAkkitsemisvaliokunta Ehdottaa,EttäHallitukseen兰尼塔恩卡德克兰(8)VarsinaistaJäsentä。

  12. HallituksenJäsentenvalitseminen

  Hallituksen Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa,ettähellitukseenvalitaanuudelleen matti Alahuhta,安妮布鲁尼拉,安特利赫伦拉,伊里里斯赫林,朱莉·赫林,ravi康德,juhani kaskema ja sirpapietikäinen。

  13.Tilintarkastajien palkkiosta paattaminen

  Hallituksen Tarkastusvaliokunta ehdottaa,ettätilintarkastajienpalkkiot maksetaan Laskun Mukaan。

  14. TilintarkastajienLukumäärästäpäättäminen

  Hallituksen Tarkastusvaliokunta Ehdottaa,Ettäyhtiölle百丽娜卡西蒂莱纳斯塔省贾瓦纳。

  15. Tilintarkastajien Valitseminen

  Hallituksen Tarkastusvaliokunta ehdottaa,ethtiöntilintarkastajiksivalitaantilintarkastusyhteisösmentwaterhousecoopersOy Ja Kht Niina Vilske。

  16. HallituksenValtuuttaminenPäättämäänMoienOsakkeiden Hankkimisesta

  Hallitus ehdottaa,ETTAyhtiökokousvaltuuttaa hallituksenpäättämäänenintään52 440 000阿曼osakkeen hankkimisestayhtiönvapaalla omallapääomallasiten,ETTA A-sarjan osakkeita voidaan hankkiaenintään7 620 000 kappaletta JA B-sarjan osakkeitaenintään44 820 000 kappaletta。Hankittavista Osakkeista Maksettava VastikeMääräytyySekäa-erettäB-Sarjan OsakkeenOsaltaHankintapäivänänasdaq赫尔辛基Oy:Ssäb-Sarjan OsakkeelleMääräytyvänKaupankäyntikurssinPerusteella。

  A-Sarjan Osakkeet Hankitaan A-Sarjan OsakkeeNomistajien Omistusten Suhteessa Hintaan,萨马·宾·哈克丁·赫尔辛基·奥纳克赫尔辛基·奥伊:SsäYhtiönB-Sarjan Osakkeesta Maksettu Keskihinta。Omistajan,Joka Tarjoaa A-Sarjan OsakkeitaanYhtiönHankittavaksi,Tulee IlmoittaaSiitäkirjallisestiYhtiönHallitukselle。Osakkeenomistajien omistusten Suhteessa TapahtuvastaHankinnasta Voidaan Poiketa,MikäliKaikkiA-Sarjan OsakkeenomistajatAntavatTähänSuostumuksensa。B-Sarjan Osakkeet Hankitaan Nasdaq赫尔辛基·奥伊:Njärjestämässäjulkisessakaupankäynnissätässäkaupankäynnissämuodostuneeshhankintuneeshkäpäänarvoon。

  Hallitus Ehdottaa,EttäValtuutus在Voimassa Yhden Vuoden AjanYhtiökokouksenPäätöksestäLukien。

  17.KokouksenPäättäminen

 • Kone OYJ:N Hallituksen JA Hallituksen Valiokuntien EhdotuksetYhtiökokoukselle28.2.2017

  Hallitus:

  Taseen Osoittaman VoitonKäyttäminenJAOsesonmaksustaPäättäminen

  Hallitus Ehdottaa,EettäTilikaudelta2016 Maksetaan Osinkoa 1,5475 Euroa A-Sarjan Osakkeelta JA 1,55 Euroa B-Sarjan Osakkeelta。OssonjaonTäsmäytyspäiväon 2. Maaliskuuta 2017 JA Osinko Maksetaan 9. Maaliskuuta 2017。

  HallituksenValtuuttaminenPäättämämännMoienOsakkeiden Hankkimisesta

  Hallitus ehdottaa,ETTAyhtiökokousvaltuuttaa hallituksenpäättämäänenintään52 440 000阿曼osakkeen hankkimisestayhtiönvapaalla omallapääomallasiten,ETTA A-sarjan osakkeita voidaan hankkiaenintään7 620 000 kappaletta JA B-sarjan osakkeitaenintään44 820 000 kappaletta。Hankittavista Osakkeista Maksettava VastikeMääräytyySekäa-erettäB-Sarjan OsakkeenOsaltaHankintapäivänänasdaq赫尔辛基Oy:Ssäb-Sarjan OsakkeelleMääräytyvänKaupankäyntikurssinPerusteella。

  A-Sarjan Osakkeet Hankitaan A-Sarjan OsakkeeNomistajien Omistusten Suhteessa Hintaan,萨马·宾·哈克丁·赫尔辛基·奥纳克赫尔辛基·奥伊:SsäYhtiönB-Sarjan Osakkeesta Maksettu Keskihinta。Omistajan,Joka Tarjoaa A-Sarjan OsakkeitaanYhtiönHankittavaksi,Tulee IlmoittaaSiitäkirjallisestiYhtiönHallitukselle。Osakkeenomistajien omistusten Suhteessa TapahtuvastaHankinnasta Voidaan Poiketa,MikäliKaikkiA-Sarjan OsakkeenomistajatAntavatTähänSuostumuksensa。B-Sarjan Osakkeet Hankitaan Nasdaq赫尔辛基·奥伊:Njärjestämässäjulkisessakaupankäynnissätässäkaupankäynnissämuodostuneeshhankintuneeshkäpäänarvoon。

  Hallitus Ehdottaa,EttäValtuutus在Voimassa Yhden Vuoden AjanYhtiökokouksenPäätöksestäLukien。

  Hallituksen Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta:

  HallituksenJäsentenPalkkiot

  Hallituksen Nimitys- JA PAkkitsemisvaliokunta Ehdottaa,EttäHarlituksenJäsenilleMaksetvatVuosipalkkiot Olisivat Seuraavat:Puheenjohtaja 54 000 Euroa,Varapuheenjohtaja 44 000 Euroa JaJäsenet37 000 Euroa。VuosipAkkkiosta 40 verenttia ehdotetaan suoritettavaksi kone oyj:n b-sarjan Osakkeina Ja Loput Rahana。LisäksiValiokuntaehdottaa,EttähellituksenJäsenelleMaksetaan500 Euroon Kokouskohtainen Palkkio Hallituksen Ja Valiokuntien Kokouksista Kuinkenkin Siten,EttäMuuallaKuinSuomessa AsuvilleValiokuntienJäsenilleem。Kokouspalkkio Valiokuntien Kokouksista在2 000欧元。Mahdolliset Matkakulut Ehdotetaan korvattavaksiYhtiönMatkustusSäännönMukaisesti。

  HallituksenJäsentenLukumäärä.

  Hallituksen Nimitys- JA PAkkitsemisvaliokunta Ehdottaa,EttäHallitukseen兰尼塔恩卡德克兰(8)VarsinaistaJäsentä。

  HallituksenJäsenet.

  Hallituksen Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa,ettähellitukseenvalitaanuudelleen matti Alahuhta,安妮布鲁尼拉,安特利赫伦拉,伊里里斯赫林,朱莉·赫林,ravi康德,juhani kaskema ja sirpapietikäinen。


  Hallituksen Tarkastusvaliokunta:

  Tilintarkastajien Palkkiot

  Hallituksen Tarkastusvaliokunta ehdottaa,ettätilintarkastajienpalkkiot maksetaan Laskun Mukaan。

  TilintarkastajienLukumäärä.

  Hallituksen Tarkastusvaliokunta ehdottaa,Ettäyhtiölle百丽娜·卡西斯蒂尔丁卡斯塔省

  Tilintarkastajien Valitseminen

  Hallituksen Tarkastusvaliokunta ehdottaa,ethtiöntilintarkastajiksivalitaantilintarkastusyhteisösmentwaterhousecoopersOy Ja Kht Niina Vilske。

 • YhtiökokouksenPöytäkirja.

  varsinaiselleyhtiökokouksellekuuluvat asiat

  kone oyj:n varsinainenyhtiökokouspidettiinhelsingissä28.赫尔米考杜纳2017. kokous vahvistitilinpäätöksenjayönsenjamyönsitilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2016。

  欧洲议会vahvistettiin Hallituksen Esityksen Mukaisesti 1,5475 Euroa Kutakin 76 208 712 A-Sarjan Osaketta Kohden Ja 1,55 Euroa Kutakin Ulkona Olvaa 437 076 029 B-Sarjan Osaketta Kohden。Osonojaontäsmäytyspäiväon 2. maaliskuuta 2017 ja ouseot maksetaan 9. Maaliskuuta 2017。

  HallituksenJäsentenLukumääräksiVahvistitiinKahdeksan。HallituksenJäseninäJATKavatMatti Alahuhta,安妮布鲁尼拉,安特利赫伦拉,伊蒂里斯赫林,朱莉·赫林,拉维康尼·赫卡尼·凯斯梅塔·塞克·佩普纳

  YhtiökokousVahvisti Hallituksen Puheenjohtajan Palkkioksi 54 000 Euroa,Varapuheenjohtajan Palkkioksi 44 000 Euroa JaJäsentenPalkkioksi37 000 Euroa(Aiemmin 3,000 Euroa)。LisäksiVahvistettiin500 Euroon Kokouspalkkio Hallituksen Ja Valiokuntien KokouksistaKuitenkin Siten,EttäMuuallaKuinSuomessa AsuvilleValiokuntienJäsenilleem。Kokouspalkkio Valiokuntien Kokouksista在2 000欧元。Vuosipalkkiosta 40 verenttia suoritaan kone oyj:n b-sarjan Osakkeina Ja Loput Rahana。

  Tilintarkastajiksi ValittinTilintarkAstusyhteisösmentwaterhouseCoopersOy Ja Kht Niina Vilske。

  Valtuutus Omien Osakkeiden Hankkimiseen

  YhtiökokousMyönsiHallitukselleValtuuden Omien Osakkeiden Hankkimiseen。Osakkeita Voidaan HankkiaEnintään52440 000 kappaletta Siten,EttäA-Sarjan Osakkeita Voidaan Hankkiaenintään7620 000 kappaletta JA B-Sarjan Osakkeitaenintään44820 000 kappaletta。Voimassa Yhden Vuoden AjanYhtiökokouksenPäätöksestäLukien的Valtuutus。

  Kone Oyj:NHallituksenPäätöksiä

  yhtiökokouksenjälkeenpitämässäänkokouksessahallitus valitsi keskuudestaan​​ puheenjohtajaksi antti herlinin ja varapuheenjohtajaksi jussi herlinin。

  Jussi Herlin Valittiin Tarkastusvaliokunnan Puheenjohtajaksi Ja Anne Brunila,Antti Herlin Ja RaviKantJäseniksi。Anne Brunila Ja Ravi Kant Ovat RiippumattiaSekäYhtiöstäEttäMerkittävistäOsakkeenomistajista。

  Antti Herlin Valittiin Nimitys- JA PAkkitsemisvaliokunnan PuheenjohtajaksiSekäMatti Alahuhta,Jussi Herlin Ja JuhaniKasperiaJäseniksi。juhani kaskeala在rippumatonsekäyhtiöstäteettämerkittävistä大阪·梅里蒂斯塔·贾马蒂阿拉伯·阿拉伯·阿拉伯·梅沙·弗莱蒂斯·梅尔基特·梅沙塔斯塔·梅卡蒂塔·阿布努塔

SivustommeKäyttääEvästeitä,Jotta Voimme Tarjota Sinulle Parhaan Mahdollisen Kokemuksen。HyväksytEvästeidenKäytönPacaamallaHyväksynJAJATKAMALLASIVUJENKÄYTTÖÄ。voit lukea tietosuojaselosteenTäältä.

欢迎来到凯恩!

您是否对作为公司业务或职业机会的荣誉感兴趣?

公司网站

您想了解更多有关您所在地区的解决方案的更多信息,包括当地的联系信息,在各自的kone网站上吗?

你建议的网站是

Maasuositusta ei voidanäyttää

Siirry Paikalliselle Sivustolle.