IMG_KONE_LOGO_SUPPORT_HEADER.
回到顶部

IFRS 16.

KONE on ottanut käyttöön uuden IFRS 16 standardin 1.1.2019 alkaen ja soveltanut käyttöönoton yksinkertaistettua menettelytapaa。Käyttöönoton kumulatiivinen vaikutus näytetään 1.1.2019 avaavassa taseessa, eikä käyttöönottoa edeltävän vuoden vertailulukuja ole oikaistu。

IFRS 16:n mukaan kaikki vuokrasopimukset esitetään vuokralleottajan taseessa。Vuokralleottaja kirjaa tasesee käyttö-oikeusomaisuuserän perustuen sen oikeuteen käyttää kyseistä omaisuuserää sekä vuokrasopimusvelan perustuen velvollisuuteen perustuen velvollisuuteen suorittaa vuokramaksuja。Käyttöoikeusomaisuuserä poistetaan joko vuokra-ajan kuluessa tai taloudellisen vaikutusajan perusteella, riippuen siitä, kumpi niistä on lyhyempi。Vuokrasopimusvelan korkokulu esitetään rahoituskuluissa。标准sisältää lyhytaikaisia sopimuksia ja arvoltaan vähäisiä omaisuuseriä varten laaditut vapaaehtoiset helpotukset, joita KONE soveltaa ja näihin liittyvät maksut kirjataan tasaerinä kuluiksi tuloslaskelmaan。Vuokralleantajan näkökulmasta raportointi säilyy samankaltaisena kuin IAS 17 standard mukaan, eli vuokrasopimukset jaetaan edelleen rahoitus租赁sopimuksiin ja muihin vuokrasopimuksiin。KONEella ei ole merkittäviä sopi-muksia vuokralleantajana。

IFRS 16KäyttöönotonJohdostakone on Kirjannut Taryeseen Uusia Varoja Ja Velkoja,LähinnäToimitilojenJA Autojen Vuokrasopimuksista。Käyttöoikeusomaisuuserät,jotka kone on AikaisemminMääritellytuihinKuin Rahoitulaseasingsopimuksiin IAS 17 Mukaan,KirjattuKäytöönotossaVuokrasopimusvelanMääräänn。TämäSisältääääMyösSopimukset,Joiden Vuokra-AikaPäättyyAst12Kuukauden Kuluessa IFRS16Käyttöönotosta。Vuokrasopimukset,Jotka AikaisemminMääriteltiinRahoitusLeasingsopimuksiinIAS 17 Mukaan,MääriteltyIFRS 16MukaanKäyttöoikeusomaisuuserinäJAvastaavana Sopimusvelkana 1.1.2019 Alkaen。IFRS 16käyttöönotossa通力EI OLE huomioinutkäyttöoikeusomaisuuseränmäärityksessäALKU-vaiheenvälittömiämenoja,艾卡jälkikäteenarvioinut vuokra-aikoja JA上perustanut vuokrasopimusten tappiollisuusarviointinsa IAS 37 arviointiin juuri ennenkäyttöönottopäivää。

1.1.2019在KirjannutUusiaKäytöoikeusomisuus-EriäJANiihinLiittyviäJaokrasopimusvelkoja358 Miljoonaa欧洲欧洲奥里亚·欧洲奥里亚31.12.2018 Muut Vuokravastuut Kuin RahoitusLeasing-Sopimusvastuut Olivat 384 Miljoonaa Euroa。Käyttöönottohetken ERO vuokrasopimusvelkojen JA -vastuidenvälilläjohtuulähinnäsiitä,对ETTA通力käyttänytlyhytaikaisia sopimuksia JA arvoltaanvähäisiäomaisuuseriäkoskevaa helpotusta JA vuokrasopimusvelan diskonttaamisestalisäluotonkorkoa 2019年1月1日käyttäen。PareotettuKeskimääräinenKorkoOli 3,0%。

IFRS 16 StanditalKäyttöönotolla霍马塔塔瓦瓦普斯库勒林拉哈维施拉斯曼伊斯蒂斯塔省帕拉森省Liketoiminnan rahavirtaa ennenrahoituseriäjaveroja。IFRS 16 Mukaan Vuokrasopimusvelan MaksutesitetääääääääääänaäänanRahavirassaJa NiihinLiittyväPrityväKorkoKorkokokuluna。Aikaisemmin LeasingmaksutesitettiinTäysimääräisinäLiketoiminnanrahavirassa ennenrahoituseriäjaveroja。

IFRS 16 vaikutus Q1:llä 2019

t

  • Avaavan Taseen Korollinen Velka Nousi 358 Miljoonalla Eurolla
  • Leasing-Sopimusten Investoinnit Nousivat 5 Miljoonalla Eurolla

Tuloslaskelma.

  • 2个月后,我将和你在一起
  • Rahoituskulut Nousivat 3 Miljoonalla Eurolla

rahavirtalaskelma.

  • 28 Miljoonan Euron Positiivinen Vaikutus Liketoiminnan Rahavirtaan(EnnenRahoituseriäJAveroja)
  • 2 Miljoonan Euron Negatiivinen Vaikutus Rahoituserien Ja Verojen Rahavirtaan
  • 26 Miljoonan Euron Negatiivinen Vaikutus Rahavirtaan Rahoitustoiminnasta

SivustommeKäyttääEvästeitä,Jotta Voimme Tarjota Sinulle Parhaan Mahdollisen Kokemuksen。HyväksytEvästeidenKäytönPacaamallaHyväksynJAJATKAMALLASIVUJENKÄYTTÖÄ。voit lukea tietosuojaselosteenTäältä.

欢迎来到凯恩!

您是否对通力作为企业业务或职业机会感兴趣?

公司网站

您想了解更多有关您所在地区的解决方案的更多信息,包括当地的联系信息,在各自的kone网站上吗?

你建议的网站是

Maasuositusta ei voidanäyttää

Siirry Paikalliselle Sivustolle.