Img_KONE_Logo_Support_Header
回到顶部

YHTIOJARJESTYS

1§Toiminimi ja kotipaikka
Yhtiön tominiimi on KONE Oyj ja englanniksi 亚博在哪里下www.yabo.cimKONE Corporation。Yhtiön kotipaikka在赫尔辛基。

2§Toimiala
Yhtiön toimialana on metallitoliisuus, etupäässä konone - ja sähkötekninen teoliisuus, metallitoliisuuden tuotteiden kauppa sekä näihin liittyvä teoliisuus -, konsultointi- ja muu likitoiminta。Lisäksi yhtiö voi harjoittaa kiinteistöjen arvopapereiden ostamista, myyntiä, omistamista ja hallintaa。

3§Osakkeet
Yhtiön osakkeet jakaantuvat A-sarjan ja B-sarjan osakkeisiin。

Osakeanti

Uusmerkinnässä voidan yhtiökokouksen päätöksen mukaan antaa joko molempia osakelajeja tai ainoastaan B-sarjan osakkeita。

Maksullisessa osakeannissa, josa annetaan molempiin osakelajeihin kuuluvia osakkeita, osakkeita on annettava molempien osakelajien suhteessa ja tarjoamalla kummankin osakelajin osakkeita osakkeenomistajille samassa suhteessa kuin heillä ennestään on senlajisia osakkeita。

B-sarjan osakkeiden osinko

ossingonjaossa on B-sarjan osakkeille maksettava osinkoa enemmän kuin A-sarjan osakkeille。Eri osakesarjoille maksettavan osingon erotus在vähintään yksi (1) prosentti ja enintään kaksi ja puoli (2,5) prosenttia laskettuna määrälle, joka saadaan jakamalla kaupparekisteriin merkitty osakepääoma kaupparekisteriin merkittyjen osakkeiden lukumäärällä。

Osakkeisiin liittyva aanioikeus

Yhtiökokouksessa tuottavat A-osakkeet yhden äänen ja jokainen täysi kymmenen b - osketta yhden äänen kuitenkin siten, että kullakin osakkeenomistajalla on vähintään yksi ääni。

A-sarjan osakkeen muuntaminen B-sarjan osakkeeksi

Hallituksen tarjouksesta A-sarjan osakkeenomistajalla on oikeus esittää vaatimus, että hänen omistamansa A-sarjan osake muunnetaan B-sarjan osakkeeksi suhteessa: 1:1。Hallituksen tarjous on toimitettava A-sarjan osakkeiden omistajille kirjeitse heidän yhtiön osaka luetteloon merkityillä osoitteillaan。Vaatimus muuntamisesta于tehtävä kirjallisesti yhtiön hallitukselle。Vaatimuksessa on mainittava ne osakkeet, jotka halutaan muunnettavaksi。Tarjousajan päätyttyä hallituksen tulee viipymättä suorittaa esitettyihin vaatimuksiin perustuvat muuntamiset。Muuntaminen网址:tämän jälkeen viipymättä ilmoitettava kaupparekisteriin rekisteröitäväksi。Muuntaminen on täytäntöönpantu, kun rekisteröiminen on toimitettu。

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään。

4§Hallitus
Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kymmenen (10) varsinaista jäsentä sekä enintään kolme (3) varajäsentä。

请原谅我的错误,请原谅我的错误。

Hallituksen toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä。

Hallitus päätösvaltainen, kun yili puolet jäsenistä läsnä。

5§Toimitusjohtaja
Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka hallitus valitsee。

6§Edustamisoikeus
Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin sekä hallituksen jäsenet ja varajäsenet kaksi yhdessä。

原kuroiden antamisesta päättää hallitus。

7§Tilintarkastus
Yhtiöllä on vähintään yksi (1) ja enintään kolme (3) tilintarkastajaa。Tilintarkastajan tulee olla KHT-tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullisen Tilintarkastajan tulee olla KHT-tilintarkastaja。

Tilintarkastaja valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy toimikauden alkamishetkestä seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä。

8§Yhtiokokouskutsu
Yhtiökokouskutsu on julkaistava yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää。Hallituksen niin päättäessä yhtiökokouskutsu tai ilmoitus yhtiökokouksesta voidan julkaista samassa määräajassa yhdessä tai useammassa sanomalehdessä。

9§Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen
Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna hallituksen määräämänä aikana, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta。

10§Yhtiokokous
Varsinainen yhtiökokous pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä。

Kokouksessa:

esitettava

1) tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, sekä toimintakertomus;
2) tilintarkastuskertomus;

paatettava

3) tilinpaatoksen vahvistamisesta;
4) taseen osoittaman voiton käyttämisestä:
5) vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille, varajäsenille ja toimitusjohtajalle;
6) hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärästä ja heidän palkkioistaan;
7) tilintarkastajien lukumäärästä ja heidän palkkioistaan tarvittaessa ja

valittava

8) hallituksen jäsenet ja tarvittaessa varajäsenet;
9)我要去tarkastaja tarvittaessa。

11§Tilikausi
Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi。

12§Valimiesmenettely
Osakeyhtiölain tai tämän yhtiöjärjestyksen soveltamiseen perustuvat riidat toisaalta yhtiön ja toisaalta hallituksen, hallituksen jäsenen, toimitusjohtajan, tilintarkastajan tai osakkeenomistajan välillä ratkaistaan välimiesmenettelyä noudattaen niin kuin osakeyhtiölaissa ja välimiesmenettelystä annetussa laissa on säädetty。

(Paivitetty 6。maaliskuuta 2020)

Sivustomme käyttää evästeitä, jotta voimme tarjota sinulle parhaan mahdollisen kokemuksen。Hyväksyt evästeiden käytön painaamara Hyväksyn ja jatkamalla sivujen käyttöä。我们lukea tietosuojaselosteentaalta

欢迎来到通力!

您是否对通力作为企业业务或职业机会感兴趣?

企业网站

您是否想在各自的通力网站上了解您所在地区可用的解决方案的更多信息,包括当地的联系信息?

你建议的网站是

maasuositsta ei voida näyttää

Siirry paikalliselle sivustolle